මොකක්ද මෙ Tank එක? දැන ගන්කැන කැමති අය click කරන්න.

Home Forums The Tank මොකක්ද මෙ Tank එක? දැන ගන්කැන කැමති අය click කරන්න.

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
 • Author
  Posts
 • #3042

  දැන් මෙහෙමයි වෙන්නෙ වැඩෙ. Tank එක කියන්නෙ අපිට කතා බස් කරන්න පුලුවන් ආතල් පොට් එකක්. වෙබ් බාසෙවෙන් කියනවනම් forum එකක්. මෙක කැමති කෙනෙක්ට කැමති විදියට ආතල් එකෙ කතා කරන්න පුලුවන්.

  තවත් ආතල් එකක් තියෙනවා fish food (මාලු කැම) කියලා. දැන් බොලා දාන post, comment සෙරටම ලකුණු හම්බෙනවා. ඒවා තමා මාලු කැම. post දාන්න දාන්න කැම වැඩි වෙනවා. කැම වැඩි වෙද්දි මොකො වෙන්නෙ? අන්න හරි! ලොකු වෙනවා. ලොකු වෙන විදිය තමා යට තියෙන්නෙ.
  Tank Ranks

  හැබයි මෙකෙ කතා කරන්න register වෙන්න ඔන. මෙතන ඔබලා register වෙයල්ල! බැහැල්ල එහෙනම් ටැන්කියට!

  #3364
  Anonymous
  Inactive

  ok onna bassa…

  #3554
  Anjana
  Participant

  Gappi aiye koo me list eka gappiyek naa neh??

  #3666
  deemanka pramod
  Participant

  ok

  #3737
  Thushan Anjula
  Participant
  #4001
  Sandaru Rasanjana
  Participant

  gappiya mage bokka!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.