තේරෙන්නැති film එක

Home Forums The Tank තේරෙන්නැති film එක

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • #1152

  අඩෝ ගප්පිය සිරාවටම කොන්ෆුසිඔන් මුවි එකේ තේරුම කියපන්කො.

  #1153

  ඉතින් එක හොදට බලන එවුන්ව කන්ෆියුසින් වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. තෙරුමක් නැ.

  #1156
  Rukshan Perera
  Participant

  මොකක්ද බන් ඒ ෆිලුම් එක ?

  #1191
  sanju
  Participant

  confused

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.