අද ගප්පියාගේ විඩියො එක ටිකක් වෙනස් එකක්. වෙනදට දාන්නේ ඔක්කොම අතල් විඩියොස්නේ. අද වෙනසක් කරා. මේක ඔක්කොම ඉන්නේ අලුත් චරිත. camera angles ලුත් ටිකක් අලුත් වෙනස් විදියට කරා ඉතින්. ජීවිතේට වෙනසක් එපැයැ. නැද්ද! ඒ එක්කම මේක shoot කරනකොට මෙහෙ පට්ට winter එක බන්. ගොඩක් scene shoot කරලා තියෙන්නේ රැට. ඉතින් සෙල්සියස් 8-10 වගේ වෙනවා temperature එක. ඒ එකක්ම jacket එකක් ඇදල නැ ගොඩක් චරිත ඉතින් පුදුම දුකක් වින්දා සීතලේ මේක film කරන්න.
ඉතින් බොලා සෙරම මෙක් enjoy කරයි කියලා හිතනවා. කැමති අය බලලා share කරන්න. comment කරන්න. මේ වගේ ටිකක් වෙනස් දෙයක් කරන්න තමයි ඉස්සරහට හිතන් ඉන්නේ. එහෙනම් සෙරටම ජය!
Sinhala thriller video “Vile Padura Hotel” by Gappiya. A common man get hired to work on a hotel and he meets an unexpected guest during renovation. This meeting leads a new partnership that ends in a dramatic twist. Share this video if you enjoyed it and don’t forget to leave your comment below.

Share this!
  • 1.2K
  •  
  •  
    1.2K
    Shares